Tarieven gitaarles

Services

*) groepsles: per leerling 20 min. Tijdsduur van de les is dus afhankelijk van het aantal leerlingen in een groep ( 2 leerlingen 40 min. ; 3 leerlingen 60 min.). Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW (vanaf 21 jaar). Betaling geschiedt aan het begin van iedere lesperiode.

Het kalenderjaar is verdeeld in 4 lesperiodes. Het aantal lessen per lesperiode is gelijk in tegenstelling tot een kalenderkwartaal. Afhankelijk van jouw keus voor een wekelijkse of tweewekelijkse les worden 10 of 5 lessen per lesperiode gegeven.

Lesgeld voor een vaste lesperiode van 10 lessen, een wekelijkse les:

Jonger dan 21 jaar:

Privéles30 min.€155,-
Groepsles* p.p.€140,-

Vanaf 21 jaar:

Privéles30 min.€190,-
Groepsles* p.p.€170,-

Lesgeld voor een vaste lesperiode van 5 lessen, een tweewekelijkse les.

Jonger dan 21 jaar:

Privéles30 min.€100,-
Groepsles* p.p.€90,-

Vanaf 21 jaar:

Privéles30 min.€120,-
Groepsles* p.p.€105,-
 

*) groepsles: per leerling 20 min. Tijdsduur van de les is dus afhankelijk van het aantal leerlingen in een groep ( 2 leerlingen 40 min. ; 3 leerlingen 60 min.). Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW (vanaf 21 jaar). Betaling geschiedt aan het begin van iedere lesperiode.

Aanvang en einde gitaarlessen:

Nieuwe leerlingen kunnen zich het gehele jaar door inschrijven.
Tijdens een kennismakingsgesprek is het mogelijk eerst een aantal proeflessen af te spreken. Lestijden worden in onderling overleg afgesproken. Dit kan zowel overdag als ’s avonds.

Opzegtermijn:

Minimaal vier weken voor aanvang van een nieuwe lesperiode kunnen de lessen worden beëindigd. Dit dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De aanvang van de 4 lesperiodes worden in de brochure vermeld. Deze brochure ontvang je tijdens het kennismakingsgesprek. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar ontvangen alle leerlingen een nieuwe brochure met de voor dat jaar geldende aanvangsdata.

Vakantiedagen zijn voor zover mogelijk gekoppeld aan de basisschoolvakantie en worden eveneens in de brochure vermeld.