Gitaar methode

Services

Het gitaarspel bestaat uit diverse onderdelen:

gitaar methode

Het solospel

Spelen van bestaand repertoire in diverse stijlen zoals pop(met name actuele nummers), blues, latin, fingerpicking en klassiek.

Het begeleidend spel

Spelen op akkoordschema’s met diverse aanslagmanieren in verschillende stijlen, met name bekende en actuele nummers.

Bovengenoemde onderdelen kunnen op diverse manieren worden aangeleerd. Dit kan zijn:

door middel van muzieknotatie;

Zoals het gesproken woord opgeschreven kan worden is het ook voor muziek mogelijk dit in schrift vast te leggen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het notenschrift of tabulatuurschrift(z.g. TAB-notatie: een eenvoudig grepenschrift waarbij de handelingen direct zichtbaar worden gemaakt).

met gebruikmaking van geluidsdragers;

Aan de hand van bijvoorbeeld een tablet of smart Phone kunnen lesonderdelen worden voorgespeeld en vastgelegd.

Lesmateriaal

Dit is afhankelijk van de inhoud van de les. Zo is het mogelijk dat er lesboeken worden aangeschaft. Voor actuele nummers echter zal vooral gebruik worden gemaakt van via internet verkregen muziek. Bijvoorbeeld opnames op You Tube. Aanvullend wordt daarbij gebruik gemaakt van genoteerde, eigenhandig uitgewerkte nummers eventueel aangevuld met via internet verkregen materiaal. Het bezit van een muziekstandaard is in alle gevallen aan te raden i.v.m. een goede speelhouding.

Bovengenoemde onderdelen kunnen op diverse manieren worden aangeleerd. Dit kan zijn:

Instrumentkeuze

Voor een goed resultaat is een geschikt instrument van groot belang. Speelgemak en voldoende zuiverheid staan daarbij voorop. Indien een gitaar al aanwezig is zal ik het instrument tijdens een kennismakingsgesprek hierop beoordelen. Indien een gitaar nog moet worden aangeschaft komt ook de vraag aan de orde welk type gitaar het beste kan worden aangeschaft. Ook daarbij is speelgemak een belangrijk uitgangspunt maar ook voorkeur voor de klank van b.v. nylon- of stalen snaren, akoestisch of elektrisch. Dit hangt eveneens samen met de keuze van de muziek die je wilt gaan spelen. In een kennismakingsgesprek zal dit onderwerp uitvoerig aan de orde komen.

Tegen een geringe vergoeding is er een beperkte mogelijkheid gedurende de proeflessen een gitaar te gebruiken.

Gitaar methode